dřevomor kořenový

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin

Další český název: spálenka skořepatá

SYNONYMA: Ustulina deusta (Hoffm.) Lind, Hypoxylon deustum  (Hoffm.) Grev.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, často buk (Fagus), dub (Quercus), lípa (Tilia) a další.

SYMPTOMY: tvorba plodnic na bázi kmene, mezi kořenovými náběhy, mohou být překryté listím nebo mechem, někdy plodnice chybí, častá je tvorba dutin na bázi kmene.

PLODNICE: vytrvalá, v mládí bělavá až šedá stromata, která brzy černají, jsou pevně přichycena k substrátu, na jejich lomu můžeme pozorovat drobná baňkovitá perithecia, obsahující výtrusy, ve stáří celá stromata tvrdnou, mají nerovný povrch, staré plodnice připomínají spálené dřevo, proto se používá i název spálenka skořepatá.

HNILOBA: bílá, s černými úzkými liniemi v hnilobě, tvrdá, ale na lomu křehká, s lasturnatým lomem, hniloba může probíhat skrytě, bez přítomnosti plodnic, dosahuje max. výšky 2 až 3 m, v přestárlých porostech i výše např. u buku.

VÝZNAM A OCHRANA: hniloba začíná na bázi stromů, většinou v místě mechanického poškození a zde je nejintenzivnější, s tím souvisí riziko narušení statiky stromu.