rez borového jehličí

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice lesní (Pinus sylvestris), b. kleč (P. mugo) a další dvoujehličkaté borovice.

SYMPTOMY A BIONOMIE: na zelených jehlicích se  koncem  IV. objevují žlutooranžové měchýřky – aecie, častěji ve spodních partiích stromů. Aecie se nepravidelně trhají a uvolňují se kulaté, bradavičnaté aeciospory, které infikují mezihostitele. Jehlice  neopadávají, opadávají  pouze aecie z jehlic a po nich zůstávají tmavohnědé oválné stopy, vel. do 5 mm. Druhým hostitelem jsou byliny – starček (Senecio), zvonek (Campanula), podběl (Tussilago)…, na jejichž listech vyrůstají uredospory a teliospory.

VÝZNAM A OCHRANA: rez nezpůsobuje přímo defoliaci a opad jehličí, ale  problematická může být u mladých sazenic ve školkách, kde omezuje asimilaci a chemická ochrana se řeší stejnými přípravky jako u sypavek. U starších dřevin ošetření většinou není nutné, odstraňování mezihostitelů se sice doporučuje, ale není dostatečně účinné.