troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče a jehličnany, velmi častý u smrku (Picea spp.), z listnáčů buk (Fagus spp.), dub (Quercus spp.) a další.

SYMPTOMY: tvorba plodnic na kmeni.

PLODNICE: víceleté, kopytovitého, polokruhovitého tvaru, povrch pásovaný, s tvrdou kůrou, zpočátku v mládí nažloutlý, oranžový nebo načervenalý, později hnědý až skoro černý, častý je okrajový červenohnědý pás, ale někdy chybí, dužnina je bílá až zažloutlá, dřevnatá, rourky okrové až žlutavé, ve stáří hnědé, na rostoucí plodnici jsou časté ronící kapky na okraji, typický je silný zápach po tříslu.

HNILOBA: hnědá, charakteristický je hranolovitý rozklad, suchá hniloba je až práškovité konzistence.

VÝZNAM A OCHRANA: rozklad je rychlý, v místě nejintenzivnější hniloby se kmeny lámou, napadené stromy je doporučeno odstranit. Velmi často se podílí na rozkladu mrtvého smrkového dřeva.

MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) vyskytuje se pouze u listnáčů, má hnědou dužninu a bílou hnilobu.