štěrbinatka smrková

Lirula macrospora (R. Hartig) Darker

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrk ztepilý (Picea abies).

SYMPTOMY A BIONOMIE: jehličí jednoho ročníku žloutne až hnědne a rychle opadává. Na rubu jednotlivých jehlic se kolem hlavního nervu tvoří podélná černá hysterothecia – plodnice obsahující vřecka s askosporami. Jejich délka je až do 10 mm. Náchylnější jsou mladé dřeviny, ve vlhkých lokalitách a dřeviny, jejichž spodní větve se překrývají.

VÝZNAM A OCHRANA: výskyt je většinou lokální a není až tak častý, proto významná ochranná opatření nejsou nutná.