mera olšová

Psylla alni (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: polokřídlí (Hemiptera)
Podřád: mšicosaví (Auchenorrhyncha)
Nadčeleď: mery (Psylloidea)
Čeleď: merovití (Psyllidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: olše (Alnus spp.).

POPIS DUHU: 4–5 mm velcí dospělci jsou zprvu jasně zelení, v pozdním létě a na podzim však přechází do hnědavě načervenalého zbarvení. Jejich křídla jsou průhledná s tmavými žilkami, v klidu střechovitě složená nad tělem. Drobné, ploché nymfy jsou zelené s černými skvrnami na těle. Jejich tykadla, nohy a základy křídel jsou hnědavé až černavé. Vzhledem k tomu, že žijí pod ochranou husté voskové vaty, nelze jejich přítomnost přehlédnout. Při vyrušení jsou nymfy velmi aktivní a čile pobíhají po listech a větvičkách. Je-li to nutné, pustí se a spadnou na zem, odkud posléze vylezou zpět na hostitele.

EKOLOGIE DRUHU: nymfy se, z přezimujících vajíček, líhnou na jaře, přibližně na přelomu dubna a května. První dospělci se sice objevují již v červnu, ale hlavní doba jejich výskytu je od července do září, případně října. Nymfy i dospělci sají na spodní straně listů – nejčastěji poblíž silnějších žilek, na řapících, případně na zcela čerstvých výhonech. Na podzim samičky kladou vajíčka do prasklinek na kůře.

VÝZNAM DRUHU: silné napadení olší, je díky produkci vosku nymfami velmi nevzhledné. Jejich sáním může docházet k snížení a zpomalení tvorby nových výhonů či případně k jejich odumření. Přestože mnohá napadení vypadají hrozivě, k významnějším poškozením dochází jen vzácně.