ohňovec ovocný

Phellinus pomaceus  (Pers.) Maire  

SYNONYMUM: Phellinus tuberculosus Niemelä

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Prunus spp., hlavně okrasné sakury, ale i ovocné dřeviny – třešně, švestky, myrobalány, meruňky.

SYMPTOMY: hojné plodnice na kmeni a větvích.

PLODNICE: víceleté, menší, bochánkovitého tvaru, rezavě hnědé až hnědé, rourky rezavě hnědé, staré plodnice mají políčkovitě rozpraskaný povrch, dužnina je velmi tvrdá, často narůstají ze spodní strany větví ve větším počtu nebo i jednotlivě.

HNILOBA: bílá, rychle pronikající celým kmenem nebo větví.

VÝZNAM A OCHRANA: často dochází k rozlomení kosterních větví i kmene v místě narůstání plodnice.

MOŽNOST ZÁMĚNY: s ostatními druhy ohňovců, determinace je možná dle druhu hostitelské dřeviny.