plstnateček severský

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrky (Picea spp.)

SYMPTOMY: typické plodnice na bázi kmene, literatura uvádí výskyt v původních a přirozených porostech smrku, v nadmořských výškách nad 700 m n. m., v současnosti jsou zaznamenány nálezy i z nižších poloh.

PLODNICE: jednoleté, bílé až žlutobílé, okrové, v hojném počtu, klobouk polokruhovitý až ledvinovitý, přisedlý nebo zúženým bokem přirostlý, v mládí drsně chlupatý, rourky hranaté, labyrintické, dužnina měkká, bílá, vodnatá.

HNILOBA: bílé tlení, rozklad je hranolovitý v drobných kostičkách o hraně 1-3 mm, většinou jsou kostičky dobře viditelné už v prvních fázích hniloby.

VÝZNAM A OCHRANA: v důsledku infekce dochází k zeslabení kmene v obvodu a hrozí nebezpečí zlomení dřevin.

MOŽNOST ZÁMĚNY: bělochoroš hořký (Postia stiptica) – má plodnice tvrdé, hořké a hnědou hnilobu.