mandelinka topolová

Chrysomela populi Linnaeus, 1758

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: topol (Populus spp.) a vrba (Salix spp.).

POPIS DRUHU: brouci jsou podélně ovální, 8–12 mm velcí s cihlově červenými krovkami. Krovky jsou na samém konci černé, stejnoměrně klenuté s nejvyšším bodem klenby v polovině délky těla. Hlava a štít jsou černozelené. Larvy jsou v mládí černé, později špinavě žlutobílé. Hlava, štít a nohy jsou černé. Na hřbetě mají řady černých skvrn a kuželovitých bradavek. Dorostlé měří 15 mm.

EKOLOGIE DRUHU: dospělí brouci se objevují koncem dubna a začátkem května na listech, do nichž na horní straně vykusují nepravidelné otvory. Oplodněné samičky kladou na spodní stranu listů skupinky vajíček a hynou. Mladé larvy se zdržují pospolitě na spodních stranách listů, které skeletují, avšak svrchní pokožka zůstává zachována. Od 2. instaru žijí larvy jednotlivě a postupně listy dále skeletují nebo děrují. Po ukončení žíru se kuklí na listech. Celý vývoj trvá kolem 40 dnů. Během vegetační sezóny má dvě, v příznivých letech i tři generace. Brouci poslední generace přezimují v mechu, v opadlém listí apod.

VÝZNAM DRUHU: mandelinka topolová je významným škůdcem mladých topolů. Při silném výskytu může způsobit lokální holožíry.