slizečka porcelánová

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: buk (Fagus spp.).

SYMPTOMY: tvorba plodnic na kmeni.

PLODNICE: jednoleté, klobouk do průměru do 8 cm, polokruhovitý až vyklenutý, slizký, bílý až světlešedý, za vlhka lesklý až průsvitný, lupeny široce připojené, bílé až krémové, třeň válcovitý s blanitým, slizkým prstenem, roste často v trsech. Narůstá na podzim, svou barvou je velmi nápadná.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: hniloba v místě narůstání plodnic, pokud jsou na bázi dřevin, může dojít k vývratům, pokud je hniloba prorostlá v kmeni, hrozí jeho rozlomení.

MOŽNOST ZÁMĚNY: plodnice je typická, záměna s jinými druhy téměř vyloučena.