drvopleň hrušňový

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: drvopleňovití (Cossidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: široký polyfág, ovocné dřeviny,ořešák (Juglans spp.),vrba (Salix spp.), topol (Populus spp.), dub (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), jírovec (Aesculus spp.), jilm (Ulmus spp.), olše (Alnus spp.),javor (Acer spp.), jasan (Fraxinus spp.), lípa (Tilia spp.) či některé keře, jako např. kalina (Viburnum spp.), tavolník (Spiraea spp.), šeřík (Syringa spp.), rybíz (Ribes spp.) apod.

POPIS DRUHU: bílý motýl s modročernými skvrnami na těle a křídlech. Křídla jsou relativně úzká, s rozpětím 35–70 mm. Typické je šest výrazných černomodrých skvrn na hrudi. Tykadla jsou krátká, u samic pilovitá u samců od poloviny dvojitě hřebenitá. Housenka je mírně zploštělá, bělavě žlutavá až žlutá s nepravidelnými hnědými skvrnami. Hlava, hrudní končetiny a anální štít jsou černé.

EKOLOGIE DRUHU: motýli s noční aktivitou létají v průběhu června a července. Samičky kladou vajíčka na řapíky listů, pupeny a do štěrbin kůry. Mladé housenky nejprve poškozují mladé výhony a pupeny, později se zavrtávají do kůry, odkud následně přecházejí do dřeva, kde vyžírají vzestupnou hadovitou chodbu, v níž dvakrát přezimují. Své chodby si čistí, trus s hoblinkami vyhazují otvorem ven. Kuklí se poblíž ústí chodby, které ucpou drtinkami.

VÝZNAM DRUHU: drvopleň hrušňový je relativně běžný druh vystupující do pahorkatin. Napadá především slabší kmínky a větve, které může vážně poškodit. V důsledku žíru housenek mladé dřeviny většinou hynou. U starších dřevin způsobuje, v důsledku odumřelých větví, prosvětlování korun.