lýkožrout prostřední

Pityokteines spinidens Reitter, 1894

Taxonomické zařazení:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Hostitelské dřeviny: jedle bělokorá (Abies alba), výjimečně další jedle a další druhy jehličnanů (zejména modřín).

Popis: Brouk je 2–2.8 mm dlouhý, válcovitý, černohnědý, lesklý. Velmi podobný Pityokteines curvidens. Nejspolehlivěji ho lze odlišit podle tvaru suturálních zoubků, které jsou u tohoto druhu namířeny vodorovně dozadu, což je zřetelné jak u samečků tak i samiček. Druhý výrazný zoubek je zahnut výrazně dostředně.

Ekologie druhu: Zpravidla bivoltinní. Poprvé se rojí koncem dubna, podruhé v srpnu. V meziobdobí bylo rovněž zaznamenáno sesterské přerojování. V teplejších oblastech bylo pozorováno i rojení třetí (v závěru vegetační sezóny). Požerek podobný Pityokteines curvidens ve tvaru tiskacího písmene I s velmi prodlouženými patkami, nebo široce hvězdicovitý, nejčastěji čtyřramenný. Matečné chodby 4–5 cm dlouhé a asi 1,4 mm široké. Larvové chodby převážně podélné a poměrně krátké. Kuklové kolébky zpravidla zahloubené do bělového dřeva. Mladí brouci prodělávají zralostní žír v místě vylíhnutí.  

Význam druhu: Osídluje silnější jedle, zejména střední a horní část kmene se středně silnou kůrou. Za delších přísušků i na bázích jedlí. Napadá také kmínky mladých stromů a způsobuje jejich hynutí. Hojný. Obecně lze konstatovat, že zástupci rodu Pityokteines se ve střední Evropě projevují jako nejvýznamnější podkorní druhy hmyzu působící hospodářské ztráty v jedlových porostech, i když jen lokálně a i časově sporadicky.