bělokaz březový

Scolytus ratzeburgii Janson, 1856

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: břízy (Betula spp).

POPIS DRUHU: Brouk je 4,5 –7 mm dlouhý, lesklý, černý s tmavohnědými krovkami. Sameček má uprostřed třetího břišního článku knoflíkovitý výstupek, na čtvrtém pak hrbolek.

EKOLOGIE DRUHU: Brouci se rojí v červnu. Matečné chodby jsou podélné, 8–13 cm dlouhé, s četnými větracími otvory o průměru 2,5 mm. Larvové chodby jsou husté, dlouhé 15–25 cm. Přezimuje larva. Univoltinní druh.

VÝZNAM DRUHU: Hlavně na starších chřadnoucích břízách, na kmenech a silných větvích. Při silnějším výskytu i na zdravých dřevinách.