rez hrušňová

Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: dvoubytná (heteroecická) rez,  hostitelem je jalovec chvojka (Juniperus sabina), j. čínský (J. chinensis) a další druhy jalovců, mezihostitelem jsou hrušně (Pyrus spp.).

SYMPTOMY A BIONOMIE: patogen přezimuje na jalovcích, v dubnu až květnu vyrůstají na kůře jalovců z telií rosolovité oranžovožluté útvary, z nichž se uvolňují teliospory, které infikují hrušně. První příznaky se vytváří na listech hrušní počátkem léta v podobě drobných oranžových skvrn na listech. Později na nich vyrůstají plodnice aecie a uvolněné aeciospory zpětně infikují jalovce. Na jalovcích se tvoří zduřeniny až znetvořeniny větviček, u silné nákazy odumírají části keřů nad poškozením. 

VÝZNAM A POŠKOZENÍ: hranice škodlivosti u hrušní se uvádí 30% poškozených listů, u hrušní se doporučuje postřik fungicidy v době před a po odkvetení v lokalitě silného výskytu, u jalovců se doporučuje mechanické odstranění výhonů, vhodnou prevencí je i výběr rezistentních kultivarů jalovců pro výsadbu.