Poškození suchem

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin

POPIS POŠKOZENÍ: usychání květů a semen, snížení výškového i tloušťkového přírůstu, redukce asimilačního aparátu (opad listí a jehličí), praskliny na bázi kmene, celkové zhoršení zdravotního stavu, predispozice pro další poškození, zvýšení rizika lesních požárů.

OBECNÉ SYMPTOMY: žloutnutí a zasychání listů a jehlic od špičky a obvodu, skvrnitost listů, listové nekrózy, zvlnění, svinování či zprohýbání listů, defoliace, praskliny na bázi kmene.