ohňovec hrbolatý

Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. & Galz.

SYNONYMUM: Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: duby (Quercus spp.), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a další listnáče.

SYMPTOMY: plodnice na kmeni a větvích po celý rok.

PLODNICE: víceleté, nepravidelného kopytovitého až částečně límcovitého nebo vějířovitého tvaru, rezavě hnědé až hnědé, rourky rezavě hnědé, povrch plodnice zvlněný, často porostlý řasami nebo mechem, dužnina korkovitá, narůstají na bázi dřevin, později na pařezech, ale i na kmeni v místě přisedání větví.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: hniloba na bázi dřevin, ale i výše na kmeni, častý na pařezech.

MOŽNOST ZÁMĚNY: s ostatními druhy ohňovců, determinace je možná podle druhu hostitele.