ochmet evropský

Loranthus europaeus Jacg.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: duby (Quercus spp.), kaštanovník (Castanea spp.).

SYMPTOMY A BIONOMIE: opadavý keřík, bohatě větvený, má tuhé, kožovité listy, podlouhle oválného tvaru, celokrajné, je dvoudomý, samčí květy má v hroznech a samičí v krátkých klasech, jsou žlutozelené, plody jsou žluté bobule, obsahující po  jednom semeni obalené žlutou, lepkavou hmotou, z přichyceného semene klíčí primární rhizoidy, kterými z hostitele získává vodu a živiny, v místě vyrůstání dochází ke zduření pletiv hostitele.

VÝZNAM A OCHRANA: poloparazit, vyskytuje se v teplejších oblastech, ochrana spočívá v odstranění hostitele.