strupovitost jabloně

Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter

ANAMORFNÍ STÁDIUM: Spilocaea pomi Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jabloně (Malus spp.), hlavně jabloň domácí (M. domestica), jeřáby (Sorbus spp.), hlohyně (Pyracantha spp.),  hlohy (Crataegus spp.), kaliny (Viburnum spp.) a další.

SYMPTOMY A BIONOMIE: na čepelích listů vznikají různě velké sazovité skvrny, postižená místa nekrotizují a zasychají, listy opadávají, podobné skvrny vznikají na květech a plodech, které také opadávají. Na větších plodech se tvoří šedočerné skvrny, které praskají a deformují povrch a tvar plodů. Houba přezimuje v opadaném listí, kdy na jaře dozrávají plodnice – pseudoperithecia s vřecky a askosporami. V době rašení dřevin se dozrálé askospory postupně uvolňují a do konce května až června infikují rašící listy. Askospory se šíří vzduchem a vodou. K největšímu šíření dochází za deště, kdy ovlhčené plodnice praskají a uvolněné askospory se uchytí na hostiteli a ve vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách klíčí. Na listech vyrůstá primární mycelium, tvoří se konidiofory a z nich se uvolňují konidie, kterými se houba šíří během vegetace.

VÝZNAM A OCHRANA: nebezpečné je časné jarní napadení, kdy může dojít k opadu květů a mladých plodů. Později napadené plody jsou nevzhledné a hůře se skladují. Při velkém předčasném opadu listů je negativně ovlivněna diferenciace květů v příštím roce. Velmi významné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. Velmi citlivé jsou Gloster, Golden Delicious, Goldspur, Spartan, Starkrimson Delicious, Šampion a další. V současnosti se upřednostňují rezistentní odrůdy, jako je Prima, Jolana, Melodie, Otava, Rosana, Topas a další. Preventivním opatřením je likvidace napadeného listí pod stromy. Chemická ochrana se provádí preventivně nebo kurativně na základě sledování infekcí. Od doby vyrašení do června se v intervalu 7-14 dní provádí opakované postřiky. Za suchého počasí se neošetřuje, k postřikům se přistupuje až při předpokládané změně počasí. Pro preventivní postřiky používáme kontaktní fungicidy a ke kurativnímu ošetření systémové fungicidy.