předivka brslenová

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: předivkovití (Yponomeutidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: brslen (Euonymus spp.).

POPIS DRUHU: drobný, úzkokřídlý motýlek s bílými třásněmi na křídlech. Rozpětí je 20–25 mm. Přední křídla jsou bílá. Na každém křídle jsou tři řady černých teček. Zadní křídla jsou šedá. Tělo je oranžově hnědé. Housenky jsou matně žluté s tmavou hlavou a dvěma řadami černých teček na těle. 

EKOLOGIE DRUHU: motýli létají od června do července. Samičky kladou vajíčka na hladkou kůru brslenů a překrývají je rychle tuhnoucím, průhledným ochranným sekretem. 3–4 týdny po vykladení se líhnou housenky, které však v místě kladení setrvávají a přezimují. V dubnu a květnu mladé housenky minují čerstvě vyrašené listy. Později listy skeletují a spřádají hustým předivem do hnízd. Opředena může být celá rostlina. V červnu se housenky hromadně kuklí u pat keřů.

VÝZNAM DRUHU: hojný evropský druh, způsobující na brslenech holožír