lýkožrout menší

Ips amitinus Eichhoff, 1871

Taxonomické zařazení:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Hostitelské dřeviny: smrk ztepilý(Picea abies) případně borovice kleč (Pinus mugo) a borovice limba (Pinus cembra).

Popis: Brouk je 3,5–4.8 mm dlouhý, hnědý až černý, dlouze válcovitý, dozadu mírně zaobleně zúžený. Na lesklé a silně tečkované zádi mají 4. zuby, přičemž 3. zub shora je největší. Od Ips cembrae se liší téměř rovnými švy na tykadlové paličce a od Ips typographus zřetelně tečkovaným mezirýžím.

Ekologie druhu: V našich podmínkách má dvě generace ve středních a nižších polohách, jednu v horských polohách. První rojení obvykle začíná cca v polovině května, druhé v červenci. Požerek je 3–7ramenný, matečné chodby jsou vlnovitě zprohýbané a převážně šikmé až podélné, znatelně zahloubené do dřeva. Stejně tak je ve dřevě patrná snubní komůrka. Larvové chodby jsou 3–5 cm dlouhé, v kůře. Mladí brouci hlodají plošné rozšířeniny kuklové kolébky nebo nepravidelné chodby. Staří brouci hlodají regenerační žír na konci svých matečných chodeb.

Význam druhu: Osídluje spíše horní části kmene nebo kmeny s tenčí kůrou. Hojný zejména pod tenčí kůrou oslabených a čerstvě pokácených smrků ve vyšších polohách, pomístně se přemnožuje a to převážně po větrných a sněhových polomech.