cenangioza borovice

Cenangium ferruginosum Fr.

SYNONYMUM: Cenangium abietis (Pers.) Rehm

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: borovice lesní (Pinus sylvestris), b. černá (P. nigra).

SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je prosychání koncových výhonů, větví až celých korun dřevin. Mycelium houby prorůstá kambiem, což je viditelné na příčném řezu větviček. Plodnice  – apothecia narůstají na kůře napadených výhonů a větviček, obsahují vřecka s askosporami, kterými se infekce šíří, k fruktifikaci dochází až na odumřelých částech dřevin, základy plodnic jsou identifikovatelné během celého roku. Mladé plodnice prorůstají kůrou hostitele a jsou většinou nahloučené při sobě, kulovité, tmavě hnědě až černě zbarvené, ve vlhkém prostředí se miskovitě otevírají, jejich velikost je asi 2-3 mm.

VÝZNAM A OCHRANA: C. ferruginosum je považováno za  příležitostného parazita, který svou aktivitu rychle zvýší v okamžiku, kdy jsou borovice oslabeny např. jiným patogenem, škůdcem nebo nedostatkem vody z důvodů dlouhotrvajícího sucha. Ochrana v případě napadení je zbytečná, postižené části dřevin i celé stromy se odstraňují a likvidují.