švýcarská sypavka douglasky

Phaeocryptopus gaeumannii (T. Rohde) Petr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

SYMPTOMY A BIONOMIE: typickými symptomy je propadání  jehlic, kterému předchází žloutnutí až hnědnutí směrem od špiček jehlic, většinou se jedná o spodní patra dřevin a postupně v závislosti na hustotě porostu stoupá tento propad i výše. V prvním roce vzniku infekce dochází k mírnému a nevýraznému mramorování jehlic. V jehlicích je přítomno pouze mycelium prorostlé palisádovým parenchymem. Teprve v následujícím roce v květnu až červnu se v místě průduchů na rubu jehlice objevují černá, velmi drobná psedothecia (0,1 mm), narůstají na ještě zelených jehlicích. Později jehlice intenzivněji žloutnou a hnědnou směrem od špičky k bázi a opadávají. Pseudothecia obsahující kyjovitá vřecka s dvoubuněčnými askosporami. Konidiové stádium není známo.

VÝZNAM A OCHRANA: mezi rizikové porosty lze řadit dřeviny ve věku 10 –15 max. 20 let, většinou se zanedbanou výchovou, porosty přehoustlé, na lokalitách se slabým prouděním vzduchu. K chemické ochraně lze použít fungicidy doporučované pro sypavky borovice, v praxi se jejich aplikace se provádí pouze ve školkách.