jmelí bílé

Viscum album L.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče a jehličnany, ovocné dřeviny
čeleď Loranthaceae, druh V. album se dělí na další poddruhy podle hostitelů

SYMPTOMY A BIONOMIE: vyrůstá v korunách stromů, jako neopadavý stálezelený keřík, který má vidličnatě dělené větve, poměrně křehké, vstřícné, tuhé, kopinaté, kožovité listy a dvoudomé květy, kvete počátkem III., plody jsou bílé bobule, dozrávají v XII. až I., obsahují tvrdé semeno obalené slizovitou hmotou, přenos semen zajišťují ptáci. Semena se přichytí k podkladu, vyklíčí v primární rhizoid, který přilne ke kůře a rozrušuje buňky hostitele, po úspěšném přichycení vyrůstá nová rostlina.

VÝZNAM A OCHRANA: jmelí je poloparazit, který má vlastní asimilační aparát, výživu čerpá z těla hostitele, ochrana spočívá v odstranění jednotlivých rostlin.