Porůstání nadzemních částí dřevin lišejníkem a řasou

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: různé druhy dřevin.

POPIS POŠKOZENÍ: na větvičkách, kosterních větvích a kmeni narůstají povlaky lišejníků nebo řas. Často jsou nápadné během zimy a v předjaří, kdy jsou dřeviny opadané. Během plné vegetační doby často zanikají vlivem vyšších teplot a intenzivní sluneční aktivity. Dřevinám neškodí, jejich borka slouží pouze k přichycení, nejsou na dřeviny vázány svou výživou.

VÝSKYT: celoročně, ale nápadnější v bezlistém stavu dřevin. Často u dřevin přestárlých, řezem neošetřovaných, anebo ve vlhkých, pro proudění vzduchu uzavřených polohách.

VÝZNAM A OCHRANA: v minulosti se doporučoval postřik zelenou skalicí, kmeny se natíraly „vápenným mlékem“, dnes se více řeší stanovištní podmínky, často přítomnost těchto organismů je i indikátorem zanedbaného ošetření řezem. Řešení je vždy individuální v závislosti na hostitelské dřevině a mikroklimatických podmínkách lokality.