puklice švestková

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: polokřídlí (Hemiptera)
Podřád: mšicosaví (Auchenorrhyncha)
Nadčeleď: červci (Coccoidea)
Čeleď: puklicovití (Coccidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: široký polyfág; ovocné dřeviny, dub (Quercus spp.), hlohyně (Pyracantha spp.), trubač (Campsis spp.), zimolez (Lonicera spp.), skalník (Cotoneaster spp.), růže (Rosa spp.), šácholan (Magnolia spp.) a mnohé další.

POPIS DRUHU: samičky žijí na kůře větví pod ochranou 4–6 mm velkých, oválných, silně vyklenutých, tmavě hnědých štítků. Samečci jsou okřídlení. Larvy jsou oválné, ploché, hnědé, kolem 2–3 mm velké.

EKOLOGIE DRUHU: v průběhu května a června kladou samičky pod ochranu svých štítků několik set až 1000 vajíček. Vylíhlé larvy opouštějí štítky a přelézají na listy, kde, na zpravidla spodní straně, sají. Koncem léta přelézají larvy 2. stupně na větve či kmeny a přezimují. Po přezimování obsazují jednoleté větve, kde se přisají a dokončí svůj vývoj.

VÝZNAM DRUHU: puklice švestková je schopna silně poškodit napadené stromy. Larvy a samičky podněcují svým sáním tvorbu nekróz. Následně dochází k předčasné ztrátě listů a prosychání větví; po dlouhodobém, víceletém napadení v některých případech i k hynutí celých stromů.