lýkohub zrnitý

Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ: 
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jasan (Fraxinus spp.)

POPIS DRUHU: Brouk je 4–6 mm dlouhý, černohnědý, lesklý, s jednotlivě odstávajícími chloupky, téměř lysý.

EKOLOGIE DRUHU: Brouci se rojí od poloviny dubna do začátku června. Matečné chodby jsou příčné, dvojramenné, 4–8 cm dlouhé a 3–5 mm široké. Larvové chodby až 30 cm dlouhé se často kříží. Kuklové kolébky spíše v kůře. Larvy se vyvíjejí pomalu, většinou zimují a dokončují vývoj další jaro. Mladí brouci během června až září prodělávají zralostní žír na bázích silných zdravých jasanů, během něj vyhlodávají 1 až 3,5 cm dlouhé vzestupné chodby, v kterých přezimují.

VÝZNAM DRUHU: Napadá převážně staré oslabené, čerstvě odumřelé a pokácené jasany.