lesklokorka ploská

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

SYNONYMUM: Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče – buky (Fagus spp.), habry (Carpinus spp.), duby (Quercus spp.), vrby (Salix spp.) a další, ale také jehličnany např.: jedle (Abies spp.) a smrky (Picea spp.), ale méně často.

SYMPTOMY: vyrůstající plodnice na kmeni a na jeho bázi, často v místě poranění, většinou střechovitě nad sebou.

PLODNICE: vytrvalé, ploché, tenké, bokem přirostlé k podkladu, na povrchu mají tenkou kůru, hrbolatou, pásovanou, nelesklou, šedohnědou až hnědou, rourky vícevrstvé, okrouhlé, drobné, bílé, po otlačení hnědnoucí, dužnina světle hnědá až hnědá, často bělavě skvrnitá, kakaově hnědý výtrusný prach, velice častý v okolí plodnic, v hymeniu na spodní straně plodnice mohou být narostlé hálky mušky Agathomyia wankowiczii (Schnabl).

HNILOBA: bílá, v poslední fázi rozkladu vláknitě se rozpadající.

VÝZNAM A OCHRANA: při vyrůstání plodnic na bázi kmene dochází k narušení stability stromu, prevencí je zabránit poranění dřevin.

MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) má robustnější plodnice, rezavě hnědou dužninu a bílý výtrusný prach.