Poškození extrémními srážkami

Prudký, přívalový déšť, krupobití

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin

POPIS POŠKOZENÍ: potlučení květů, listů, náletu semenáčků, spláchnutí pylu, vyplavení semene, eroze; krupobití – zurážení slabších větviček, na silnějších otluky kůry (u dřevin s hladkou tenkou kůrou může být poškozena i běl)

Dlouhotrvající déšť

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin

POPIS POŠKOZENÍ: nasycení půdního profilu vodou – nedostatek kyslíku, snížení schopnosti příjmu minerálních živin;  eroze, půdní sesuvy; záplavy – mechanické poškození unášenými předměty, odumírání kořenů.