Poškození báze dřevin psí močí

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina druhů dřevin.

POPIS POŠKOZENÍ: bazální část kmene má šedavé zabarvení, většinou do výšky cca 40 až 50 cm, někdy dochází i k praskání borky až k odumírání těchto exponovaných částí. Mladé dřeviny mohou žloutnout a usychat, starší tak rychle nereagují. Tráva v okolí báze dřevin je zcela spálená, neroste. Je to důsledek teritoriálního chování psů hlavně samců, kteří si tak značkují svá území. Moč obsahuje vysoce koncentrované soli a hlavně velké množství dusíku.

OCHRANA A PREVENCE: používání ochranných ohrádek, folií a mulče, který se pravidelně vyměňuje, objevují se i tzv. psí pisoáry (dutá trubka s otvory a víkem, přes kterou se moč odvede do nádržky, kde se buď vsakuje do spodního profilu půdy anebo se odvádí do kanalizace, jsou vyrobeny z různých typů materiálů).