pevník krvavějící

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jehličnany, hlavně smrk ztepilý (Picea abies).

SYMPTOMY: nejčastější výskyt na poraněných kmenech, narůstání plodnice není pravidelné, doprovodné je černé prosmolení v okolí rány.

PLODNICE: jednoleté, resupinátní nebo polokloboukaté, šedavé barvy, přirůstající okraj je bílý, zprohýbaný, čerstvé plodnice omačkáním červenající, staré plodnice nemění barvu, narůstají koncem léta až na podzim, staré plodnice jsou velmi křehké, lámou se a nevytrvávají dlouho na podkladu.

HNILOBA: bílá, šířící se kmenem rychlostí 30-40 cm za rok.

VÝZNAM A OCHRANA: hospodářsky nejvýznamnější hniloba smrku, vyskytuje se jako důsledek loupání zvěří, poškozené stromy je třeba odstraňovat, hniloba postupuje rychle, hrozí zlomy a při velkém výskytu je třeba provést rekonstrukci porostu.

MOŽNOST ZÁMĚNY: charakter hniloby je téměř stejný jako u kořenovníku vrstevnatého (Heterobasidion annosum), rozdíl je v místě vzniku infekce, u pevníku hniloba vzniká v místě poškození na kmeni (sloupnutá borka, mechanická poškození) a u kořenovníku hniloba začíná v kořenech a v místě báze kmene, postupuje skrytě směrem nahoru do koruny, bez viditelných stop poškození kmene.