listová skvrnitost paulovnie

Phyllosticta paulowniana Sacc.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa).

SYMPTOMY A BIONOMIE: asi v polovině léta a později se na listech mezi žilnatinou vytváří zpočátku drobné hnědé až tmavohnědé skvrny, postupně se slévající ve větší plochy. Jsou ostře ohraničené, jejich okraj je o něco tmavší než střed. Postupně zasychají a listy předčasně opadávají. Plodnice vyrůstají až na opadaných listech, někdy ani nedozrají. Literatura uvádí spojitost s vlhkým průběhem počasí.

VÝZNAM A OCHRANA: její výskyt je zaznamenán v parcích, v arboretech, v zahradách na vzrostlých dřevinách. Ve školkách se nevyskytuje. Aplikace fungicidu se většinou neprovádí.

MOŽNOST ZÁMĚNY: záměna s jiným patogenem zatím neznámá.