nekróza jasanu

Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya – voskovička jasanová

SYNONYMUM: Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz, Grünig, Berndt, T. Kowalski, T.N. Sieber & Holdenr.

ANAMORFNÍ STÁDIUM: Chalara fraxinea  T. Kowalski

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), velmi často jeho převislý kultivar F. excelsior ‘Pendula’, j. úzkolistý (F. angustifolia).

SYMPTOMY A BIONOMIE: typická je tvorba lézí a nekróz v okolí pupenů, popř. v místě nasazení letošních letorostů, následuje odumírání letorostů. Nejdříve zavadají a usychají listy, které neopadávají a zůstávají seschlé na stromech, později zhnědne kůra celých letorostů a ty odumírají, při příčném průřezu je vidět postupující hnědnutí celými letorosty a větvičkami. Nekrózy jsou elipticky protáhlé a šíří se podélně po celém letorostu. U víceletých výhonů mohou nekrózy částečně zavalovat a vytvářet rakovinné rány. Pod poškozenými částmi dřevin vyrůstají proventivní výhony. Dalším projevem je hnědnutí řapíků a následně listových čepelí koncem léta. Tento symptom je snadno zaměnitelný s poškozením padlím jasanovým (Erysiphe fraxini).
Teleomorfa Hymenoscyphus fraxineus narůstá na řapících opadlých listů pod napadenými stromy, někdy i na opadlých větvičkách. Po dozrání se z bílých apothecií uvolňují askospory, které infikují listové čepele v korunách stromů.

VÝZNAM A OCHRANA: napadené dřeviny buď přežívají, snaží se o regeneraci tvorbou vlků, nových výhonů anebo postupně za působení dalších faktorů jako je napadení hmyzem, nedostatek vody, působení jiných houbových patogenů odumírají.

MOŽNOST ZÁMĚNY: podobné je poškození mrazem, hlavně v předjarním a jarním období je snadno zaměnitelné s nekrózou jasanu.