bázlivec vrbový

Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: vrba (Salix spp.), bříza (Betula spp.), případně olše (Alnus spp.), habr (Carpinus spp.) a topol (Populus spp.).

POPIS DRUHU: brouci jsou podlouhlí, žlutavě hnědí, 4–6 mm dlouzí, s relativně dlouhými tykadly. Krovky jsou lysé, hustě tečkované. Vajíčka, o průměru 0,5 mm, jsou bledě žlutá až hnědě žlutá. Larvy jsou 5–6 mm dlouhé, bledě zelenkavě žlutavé s množstvím černých plošek a bradavek.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se objevují v 2. polovině května a 1. polovině června, kdy děrují mladé listy nebo ožírají jemnou kůru mladých výhonků. Oplodněné samičky kladou vajíčka těsně pod půdní povrch nebo na spodní stranu listů. Vylíhlé larvy vylézají na hostitelské rostliny, kde na spodní straně skeletují listy. Na kuklení zalézají do země. Celý vývoj trvá asi 2 měsíce. V průběhu srpna a 1. poloviny září prodělávají mladí brouci úživný žír a přezimují.

VÝZNAM DRUHU: druh vytváří dvě odlišně potravně vázané biologické formy – vrbovou a březovou. Březová forma může na mladých, 5–10 let starých břízách způsobovat občasné holožíry. Silně napadené dřeviny postupně od vrcholu směrem dolů odumírají. Vrbová forma se občas masově přemnoží na keřovitých vrbách, případně mladých topolech, které poškozuje žírem na listech a terminálních pupenech. Výhonky se následně větví, nevyzrávají a jsou poškozovány časnými mrazy.