svraštělka javorová

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: javory (Acer spp.)

SYMPTOMY A BIONOMIE: vytváří nápadná okrouhlá černě zbarvená stromata na lícní straně listů, během léta ve stromatu vznikají ve velkém množství mikrokonidie. Plodnice pseudoapothecia vyrůstají  velmi pomalu na spadaném listí na konci vegetace anebo až v příštím roce na jaře. Povrch stromatu v tomto období praská a askospory jsou vystřelovány do vzdálenosti až jednoho metru.

VÝZNAM A OCHRANA: ochrana není nutná, uvádí se, že její výskyt je vázán na čisté ovzduší. Dalšími druhy svraštělek jsou R. punctatum (Pers.) Fr. na javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a R. salicinum (Pers.) Fr. na vrbách (Salix spp.).