mramorová sypavka borovice

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo 

SYNONYMUM: Naemacyclus minor Butin

Druhý druh Cyclaneusma niveum (Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter (syn. Naemacyclus niveus (Pers.) Fuckel ex Sacc.) je považován za saprotrofa, jejich vzájemné odlišení je možné ve vyizolované kultuře, kde jsou přítomny mikrokonidie a má také větší plodnice.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: b. lesní (Pinus sylvestris), b. černá (P. nigra), b. kleč (P. mugo), b. pokroucená (P. contorta), b. těžká (P. ponderosa) a další druhy borovice.

SYMPTOMY A BIONOMIE: prvním projevem je žloutnutí až hnědnutí, popř. typické mramorování nejstaršího ročníku jehlic. Tyto barevné změny začínají koncem léta a pokračují na podzim, ale jejich průběh je u jednotlivých druhů borovic velice proměnlivý. Často je sypavka provázena přirozenou senescencí tzv. stárnutím jehlic. Plodnice apothecia vyrůstají až na odumřelých jehlicích, jsou bezbarvá až bílá, často splývají s barvou jehlice, lépe jsou viditelná ve vlhkém prostředí, kdy se štěrbinovitě otevírají a uvolňují se z nich vřecka s askosporami.

VÝZNAM A OCHRANA: C. minus není často odlišovaná od škod ostatními sypavkami. Pokud se provádí chemická ochrana, tak většinou v souvislosti s výskytem ostatních sypavek jako je sypavka borová nebo červená sypavka borovice. Větší výskyt je zaznamenán na vlhkých, málo vzdušných lokalitách a ve školkách s pravidelnou závlahou.