sypavka smrková

Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn.

DALŠÍ ČESKÝ NÁZEV: skulinatec smrkový

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrky (Picea spp.).

SYMPTOMY A BIONOMIE: v letním období dochází ke žloutnutí jehlic v podobě skvrn, které přes zimu rezivý, hnědnou a odumírají celé jehlice. Na takto poškozených jehlicích se tvoří velmi drobná černá spermogonia a na odumřelých a částečně opadlých jehlicích narůstají hysterothecia – plodnice, obsahující vřecka s askosporami.

VÝZNAM A OCHRANA: výskyt není až tak častý, chemická opatření nejsou nutná, pokud se objeví ve větší míře, tak se jedná o zanedbané přehoustlé porosty.