outkovka pestrá

Trametes versicolor (L.) Lloyd

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: většina listnáčů, ojediněle i u jehličnanů.

SYMPTOMY: přítomnost barevně velmi výrazných plodnic.

PLODNICE: jednoleté, kloboukaté, střechovitě uspořádané, někdy i polorozlité, tenké, často ve velkém množství, plstnaté, barevně velmi variabilní, od šedě okrově hnědé, přes červenavě, hnědě, modravě nebo černě pásovaného zbarvení, které vytváří koncentrické barevné kruhy na povrchu, dužnina bílá, rourky bílé, kruhovité, drobné. Staré plodnice vytrvávají, ale ztrácí původní barvu.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: narůstá během celého roku, na živém i na odumřelém dřevě, ochrana spočívá v zamezení poranění, je typickým ranovým parazitem, ale podílí se významně na rozkladu mrtvého dřeva.

MOŽNOST ZÁMĚNY: s jinými druhy outkovek, odlišují se od sebe navzájem podle barvy klobouku a hlavně podle velikosti a tvaru rourek.