lýkožrout borový

Ips sexdentatus Börner, 1776

Taxonomické zařazení:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Hostitelské dřeviny: borovice lesní (Pinus sylvestris), méně často jiné jehličnany.

Popis: Brouk je 5,5–8 mm dlouhý, leskle hnědý až černohnědý. Na okrajích prohloubené zádi krovek má 6 párů kuželovitých zubů, z nichž zuby 4. páru shora jsou největší.

Ekologie druhu: V našich podmínkách má většinou dvě generace. První rojení obvykle začíná cca v polovině dubna až v květnu, druhé v červenci až srpnu. Má podélně hvězdicovitý požerek s prostornou snubní komůrkou, z které vychází 2–5 matečných chodeb dlouhých až 70 cm, širokých 3–4 mm s 2–9 větracími otvory. Snubní komůrky i matečné chodby jsou patrné v bělovém dřevě. Larvové chodby jsou poměrně krátké, rychle se rozšiřují a jsou zakončeny miskovitými kuklovými kolébkami v běli. Mladí brouci prodělávají zralostní žír v místech svého vývoje. Staří brouci po regeneračním žíru hlodají rozvětvené chodby vycházející z matečných chodeb, nebo rozvětvené chodby na kmenech a větvích jiných stromů. Přezimují brouci a larvy, zřídka kukly druhé generace.

Význam druhu: Sekundární druh, osídluje zejména odumírající a mrtvé borovice v nižších polohách. Nepříliš četný.