Nedostatky a nadbytky živin

Nedostatek hořčíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: žloutnutí listů a jehlic, světle žlutá chloróza začíná od špičky jehlic, nejdříve žloutnou starší ročníky jehlic, později zejména špičkách jehlic oranžové až červenohnědé zbarvení; u listnáčů žloutnutí interkostálních polí – žilky zůstávají zeleně lemované, žloutnutí postupuje spíše od středu čepele listu, později skvrnité hnědé nekrózy v interkostálních polích.

Nedostatek dusíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: rovnoměrné žloutnutí na celé dřevině, zkrácení výhonů, zmenšení listů a jehlic.

Nedostatek železa, kalcióza, nedostatek manganu

POPIS POŠKOZENÍ: výrazné žloutnutí jehlic začínají ve spodní části koruny a u nejmladšího ročníku jehlic, u některých druhů dřevin (např. modřín) až bělavé zbarvení jehlic; u listnáčů nejdříve zelenožluté, později bledožluté zbarvení listů, primárně postiženy mladé listy, žilnatina často nejdříve zůstává zelená, později zežloutnou celé listy, zkroutí se, mezi žilnatinou zhnědnou a opadají, při nedostatek manganu se objevují tmavé nekrotické skvrny.

Nedostatek draslíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ:  bledožluté zbarvení jehlic přecházející postupně přes červenohnědé ve fialově hnědé až černavé zbarvení postupující od špiček jehlic a starších ročníků jehlic, předčasný opad jehlic; u listnáčů žloutnutí postupující od okrajů listů, později hnědé zasychající nekrózy na okrajích a špičkách, zprohýbání listové čepele, svinování špiček a okrajů listů.

Nedostatek fosforu

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: tmavě zelené až modrozelené listy, později fialově červené až měďnatě hnědé, někdy znetvoření listů – zprohýbání, vyboulení čepele, na kterých jsou nekrotické skvrny; u jehličnanů zasýchání špiček jehlic, nekrotické skvrny; zakrslý vzrůst.

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny
Toto žloutnutí nejčastěji vyvolává velké množství vápníku (Ca) v půdě, který zablokuje příjem železa (Fe). Železa může být v půdě dostatek, ovšem kořeny nejsou schopny ho přijmout.

Ve všech případech jsou symptomy nedostatku živin nespecifické s možností záměny s řadou jiných faktorů a to abiotických i biotických. Jednoznačně lze tedy diagnózu potvrdit pouze chemickou analýzou asimilačního aparátu.