rakovina kůry kaštanovníku

Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr

SYNONYMUM: Endothia parasitica (Murrill) And. et And.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: kaštanovník setý (Castanea sativa), dub (Quercus spp.).

SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je prosychání koruny, na kmeni a větvích dochází zpočátku k barevným změnám, borka se barví do oranžova až červena a později políčkovitě praská a odlupuje se, pod borkou se tvoří vějířovité mycelium, v těchto místech po rozvinutí infekce se tvoří plodnice, které jsou uloženy v červenooranžovém stromatu. Z plodnic pyknid je vlhkém prostředí vytlačovaná oranžová hmota, obsahující mikrokonidie (vel. 2-3×1,5 µm), kterými se patogen šíří. Doprovodnými symptomy je tvorba výmladků pod místy poškození.


VÝZNAM A OCHRANA: původce je podle Zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči je karanténním škodlivým organismem. Opatřením je mezinárodní ochrana, která zamezuje pohyb materiálu z oblastí výskytu, v současné době je Česká republika chráněnou zónou proti Cryphonectria parasitica, tzn. území je prosté výskytu a při podezření je povinností nález hlásit orgánům rostlinolékařské péče, v případě potvrzení nálezu se přistupuje k eradikaci pod dohledem pracovníků rostlinolékařské péče. Na území Slovenska je výskyt podchycen a sledován, jsou zde prováděny pokusy s biologickou ochranou, napadené stromy jsou očkovány hypovirulentními kmeny, které mají schopnost infekci omezit. Jedná se především o velmi hodnotné a věkovité exempláře dřevin v místních kaštánkách.

MOŽNOST ZÁMĚNY: záměna je možná s jinými houbovými patogeny s podobnými příznaky, např.: Cryptodiaporthe, Coryneum a další, podezřelé vzorky je třeba vždy zmikroskopovat a determinovat v laboratoři.